Andrei Pavel

artist, nu blogger…

Interview with Paula Rosa

ALLEGORYPaula Rosa din Portugalia a trecut de la digital după 35 de ani de tehnici tradiţionale. Vom afla în cele ce urmează mai multe detalii.

Ce te inspiră? Văd că unul din desene este făcut după o carte de Umberto Eco.

Orice mă inspiră, sau mai bine zis, orice are potenţial să mă inspire. Astfel că sursele de inspiraţie sunt variate. Pot veni din lumea exterioară. În cazul meu, pot fi lucruri ce îmi stimulează simţurile, cum ar fi culoarea, o aromă, un gând, o senzaţie sau o experienţă onirică. Oricum, dacă reuşim să le izolăm, toate trec prin interpretări, mai mult sau mai puţin conştient. Este un proces interior care conţine în mod inevitabil o doză de subiectivitate.

Mă inspir frecvent din ce îmi spune literatura. Doi mari scriitori au această putere de a-mi transmite o anumită stare: Umberto Eco şi Fernando Pessoa.

Ai şi lucrări tradiţionale. De ce implicarea atât de mult în digital?

Timp de aproape 35 de ani am folosit tehnici tradiţionale. Am o colecţie de picturi şi desene. În ultima vreme am găsit mediul digital  mai interesant decât înainte şi oferă desigur loc de explorare. Mai simplu spus, în digital este o provocare mai mare şi mă ajută să îmi îmbunătăţesc tehnica.

Este creativ să lucrezi pe tabletă grafică? Şi cum îţi vin ideile?

Am mai multă libertate de mişcare, ceva foarte important când desenezi. Face ca întregul proces să devină mai fluid şi rapid, aproape la fel de repede ca imaginaţia.

Ce poţi spune despre seria „META-MORFOSES”?

Seria „META-MORFOSES” a fost o mare provocare. Am încercat să lucrez la un concept complet nou, să creez o atmosferă minimală. Fumul a fost un element foarte dificil, trebuia să se încadreze în imagine cu dezintegrarea femeii. Mi-a luat câteva săptămâni până să am rezultate. Am avut o expoziţie personală aici în Portugalia întreaga serie fiind printată la o înălţime de 5 metri. Impactul a fost enorm, pentru că la acele dimensiuni, fundalul negru a scos în evidenţă figurile.

Poţi să spui mai multe despre „Power of observation”?

„Power of observation” se leagă de un concept care este în acelaşi timp fascinant dar şi înfricoşător. Ideea mi-a fost atât de clară încât am început imediat să desenez ca să nu o pierd. Este una din ideile care îţi vin brusc şi le înţelegi mai târziu şi am văzut asta în feedback-ul primit. Totodată, imaginea a fost folosita pentru 2 coperte de CD ceea ce mă bucură foarte mult.

Ce îţi propui să reuşeşti prin lucrările tale?

Scopuri personale şi impact social. Încerc sa ating un anumit nivel, o satisfacţie profesională în ce priveşte conceptul şi tehnica. Mă îndoiesc de acest lucru, pentru că încerc să ating o perfecţiune imposibilă de care sunt conştientă dar mă bucur de această călătorie nesfârşită.

Pe de altă parte, consider că arta este o armă puternică, mai ales în perioada asta digitală. Poate fi transmisă uşor şi repede peste tot în lume. Încerc să transmit mai departe ideile mele, o încercare pe cât e posibil de a schimba lumea prin focusarea asupra probleme de interes public.

Galeria artistului: http://dreamspeak.deviantart.com/ sau http://www.paula-rosa.com

INNER_DYNAMICS_by_dreamspeak

EN

What inspires you? I see one of your images is drawn by one of Umberto Eco’s books.

I can openly say that everything inspires me or, more correctly, everything has potential to inspire me. Therefore, sources of inspiration are quite varied. They can come from within or from the exterior world. In my particular case, it can be something stimulating the senses, as a color, a physical body,a smell or a thought, an emotion, a sentiment, an oneiric experience. In any case, if we really can isolate things, all goes through the interpretation of data, more or less consciously. It’s always an internal process which inevitably contains an extreme dose of subjectivity.

I frequently get inspired by what literature tells me. There are two great writers who have this power to inspire me. They are Umberto Eco and Fernando Pessoa.

You have only a few traditional pieces. What got you into digital so much?

For almost 35 years I’ve been using the traditional media. I have a huge collection of oil and acryl paintings and also many charcoal drawings. I haven’t simply uploaded them. I think they loose way too much quality when they get a digital form.

Also, lately, I find the digital medium much more interesting and it surely offers a great field for exploration. Simply put, the digital is more challenging to me right now, as I’ve been trying to improve my technique with it.

Is it creative to work with the tablet on PC? And how do you get your ideas?vestigial_nymph_by_dreamspeak

Yes, it really facilitates the work, comparing to the mouse. The tablet allows more freedom of movements, which is very important when you draw. It makes the whole process more fluid and fast, almost as fast as imagination.

How about the “META-MORFOSES” series?

The META-MORFOSES” series was very challenging to me. I tried to work on a completely new concept and tried to create a minimal environment. The element smoke in particular was very difficult to achieve. I tried to make it work as the female figure disintegrates. I think it took me weeks to get the result. I made a solo show here in Portugal and the whole series was printed in 5 meters high. The impact was tremendous, because with such dimensions the black background worked perfectly well to emphasize the figures.

1 Power_of_Observation___1_1_by_dreamspeakCan you tell me some more about the “Power of observation”?”

“Power of Observation” relates to a specific and known concept that is, at the same time, fascinating and scary for all of us. The idea came so clear to me that I started sketching immediately to not loose anything of it. It’s one of those ideas that come so suddenly and directly that you just can understand them later. I think that’s what makes the message there so clear to the observer. I’ve felt that in the feedback I’ve received. I can tell you that I have many versions of “Power of Observation” in which the environment is different. Despite the visual differences, the message is completely the same and keeps working well in expressing the concept.

“Power of Observation” has been used for two bands for their CD covers, which makes me very happy.

What are you trying to achieve with your artwork?

With my artwork I’m trying to achieve two different things: personal goals and social impact. On one side, purely in personal terms, I’m trying to get some self realization with my work. I’m trying to reach some professional self-satisfaction in what concerns to technical and conceptual matters. I doubt I’ll ever get it though, because I’m trying to reach an impossible perfection. I’m conscious of the fact, I’m just enjoying the endless journey.

On the other hand, I believe that art is a powerful weapon, specially in the digital era. It can communicate easily and fast worldwide. In that field, I’m trying to achieve a way to communicate my ideas and, in a possible way, to make this a better world by focusing in public interest matters.

More images at: http://dreamspeak.deviantart.com/ or http://www.paula-rosa.com

Filed under: Interviews, , ,

One Response

  1. […] Articulo Indexado en la Blogosfera de Sysmaya Paula Rosa din Portugalia a trecut de la digital dup 35 de ani de tehnici tradicionale. Vom afla în cele ce urmeaz mai multe detalii.Ce te inspir Vd c unul din desene este fcut dup o carte de Umb Paula Rosa din Portugalia a trecut de la digi .. […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: