Andrei Pavel

artist, nu blogger…

Interview with Sampo Kaikkonen

Picture

Cum ţi-ai dezvoltat stilul şi acum cât timp?
Pictez din 1997. Am studiat istoria la universitate şi am fost foarte inspirat de către maeştrii flamanzi şi italieni.

A fost atât de profund încât mi-am dorit să încerc să ating un nivel similar. Acum, după 10 ani, încă încerc să ating acel ceva care are puterea de a atinge şi mişca oamenii.

Spune-mi mai multe despre figurativul din picturile tale şi legătura lor cu kitschul.
Am fost mereu mai degrabă povestitor decât artist. Cred că asta este o legătură puternică a lucrărilor mele cu kitschul. Pentru a da viaţă poveştilor trebuie să dai tot ce ai mai bun execuţie. De aceea tehnica este foarte importantă în lucrările figurative.

Cum poţi descrie picturile tale ca stil şi tehnică?
Pânzele mele sunt picturi clasice în ulei în ce priveşte tehnica dar temele sunt atemporale şi universale. Sunt totodată meditative. Contrastul puternic umbră-lumină este aproape mereu prezent şi se înclină în faţa maeştrilor barocului precum Caravaggio şi Rembrandt.

Ai o piesă preferată printre pânzele tale?
Este greu de ales. Probabil „Cele 3 zeiţe ale destinului” a fost comentată şi dorită cel mai mult, dar a fost deja vândută în Norvegia la „Bienala Kitsch 2006″.

Ce artist te inspiră? Sau sunt mai mulţi?
Caravaggio şi Rembrandt sunt mai presus decât oricine. Dar nu m-aş referi la ei ca artişti ci ca maeştri ai îndemânării tehnice. Dintre pictorii care încă trăiesc, Odd Nerdrum este cel mai influent.

Ai scris un eseu. Ce este kitschul?
Kitschul se referă la conceptul pictorului norvegian Odd Nerdrum care a folosit termenul în anii `90. Pictorul kitsch nu se consideră artist el însuşi pentru că ţelul lui nu este să facă artă. Tradiţia de a face artă de dragul artei este surprinzător de scurtă începând cu secolul 18. Înainte de asta, aşa zişii „artişti” precum Da Vinci erau de fapt meşteşugari. Kitchul subliniază tradiţia, îndemânarea tehnică şi povestirea, nefiind condus de o instituţie şi îşi urmează propria cale.

Eşti prezent în multe galerii online. Cum ai fost primit? Are internetul un impact pozitiv asupra artiştilor?
Galeriile online sunt un loc foarte bun deşi lucrările tradiţionale pierd din calitate văzute pe monitor. Pentru mine, internetul este un loc bun să primesc feedback. Am primit şi invitaţii să particip la expoziţii de persoane care mi-au văzut lucrările online. Internetul este cu siguranţă un instrument bun de a-ţi face legături cu oamenii potriviţi şi să păstrezi legătura cu persoane cu care împărtăşeşti aceleaşi preocupări.

Ce proiecte ai în vedere în viitorul apropiat?
În toamnă, lucrarea „Ascuns” va fi prezentată la „Bienala Kitsch 2008″ din Germania într-o listă impresionantă de alţi pictori din întreaga lume. Următoarea mea expoziţie personală  va fi în Raahe, Finlanda în noiembrie.
Unul din proiectele mele este un nou studio. Renovez o fermă veche de 200 de ani unde mă voi muta peste vreo 2 ani. Mansarda va deveni un atelier de 130 de metri pătraţi cu spaţiu de galerie. Până atunci, sunt nevoit să limitez dimensiunea şi numărul tablourilor în funcţie de spaţiul actual.                 the philosopher

Galeria artistului: http://www.sampokaikkonen.com/ sau http://sampoka.deviantart.com/

EN

How did you developped this way of painting and how long ago?
I have been painting since 1997. I took art history classes in university as I was very inspired by the Flemish and Italian masters. It was this love at first sight that struck me so deeply that I had to try to achieve something similiar. Now after ten years I am still on that road trying to reach something that has the ability to touch and move people.

Tell me some of your view about the figurative in your paintings and their relation with the kitsch.
I have always been more a story teller than an artist. I think that is a strong link that connects my works to the concept of kitsch. To make stories come alive you always have to give your best in the execution. That is why technical skill is very important in my figurative works.

How can you describe your paintings as style and tehnique?
My paintings are classical oil paintings regarding the technique but the themes are timeless and universal. They are also meticulous and meditative. The strong contrast of light and shadow is almost always present and bows to baroque masters such as Caravaggio and Rembrandt.

Do you have a favorite piece among your paintings?

It is hard to say. “Three Fates” is maybe the most commented and wanted painting but it was already sold in Norway in the Kitsch Biennale 2006. My own favorite painting is maybe one of the smaller and older ones that I keep home and are not for sale.

What artist inspires you? Or there’s more than one?
Caravaggio and Rembrandt are above all. But I would not really refer to them as artists but master painters with very high technical skill. Among the living painters Odd Nerdrum is the most influencial.

You wrote an essay. What’s the meaning of kitsch?
With kitsch I refer to the concept that Norwegian painter Odd Nerdrum started to use in the 90s. Kitsch painter does not regard himself as artist because his aim is not to make art. The tradition to make art for arts sake is surprisingly short starting from the 18th century. Before that the so called “artists” such as Da Vinci were actually craftsmen. Kitsch emphasizes tradition, technical skill and story telling and is not directed by institution as art but follows its own eternal path.

the choosen

You are present on many web galleries. How was your art received?
And does the internet have a positive impact for the artists work?

Web galleries are very good place to showcase one’s works although traditional paintings always lose some qualities when viewed on screen. To me web is a good channel to get feedback. I have also been invited to take part in exhibitions by people who have seen my works in web galleries. Internet is definitely an important tool to get connections to right people and to keep in touch with people with similiar interests. Some of the best kitsch painters are presented in the worldwidekitsch.com which is also a kind of a community. I have also quite recently started to use deviantART and find it a very well designed tool to make connections and show your work.

How about the future projects?
In Autumn my work “Hidden” will be presented in the Kitsch Biennale 2008 exhibition in Germany with quite an impressive list of other painters from around the world. My next solo exhibition takes place in the city of Raahe, Finland in November. One of my main future projects is my new studio. I am repairing a 200 years old farm where I will move in a couple of years. The barn’s attic will become a 130 square meter studio with gallery space. Until that I am forced to limit the size and number of my paintings according to my current workspace.

More images at: http://www.sampokaikkonen.com/ or http://sampoka.deviantart.com/

Filed under: Interviews, , , ,

2 Responses

  1. […] from:  Interview with Sampo Kaikkonen Author: admin Categories: Artist, Painting Tags: closet, kitsch, kitsch-biennale, not-regard, […]

  2. Trackback says:

    Comentario…

    [..]Articulo Indexado Correctamente[..]…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: